Preaload Image

POSTUPAK ISHODOVANJA LICENCE ZA ZAŠTITARA/ČUVARA

Osobe koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika ministarstva koji obavlja nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara-tehničara.

Osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac; te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika; ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare.

1. SIGURNOSNA PROVJERA

Na odjelu Inspekcije zaštitarskih i detektivskih poslova (u nadležnoj policijskoj upravi) ispuniti Zahtjev o ispunjenju zakonskih uvjeta (na obrascu Z-2 koji se dobije u PU).

Uz popunjen obrazac Z-2 potrebno je dodatno priložiti:

 • kopiju svjedodžbe o završenoj školi – najmanje srednja stručna sprema za zaštitara, odnosno najmanje niža stručna sprema za čuvara (original na uvid)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (općinski sud)
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu o imovnom stanju (ispostava porezne uprave) ili upravnu pristojbu od 70kn u državnim biljezima ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi

Predajom potrebne dokumentacije kandidat dobije urudžbeni broj. Nakon toga će djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova izvršiti sigurnosnu provjeru te će na kućnu adresu kandidata poštom poslati Zaključak o ispunjenju zakonskih uvjeta. Opisani postupak može potrajati i do 60 dana.

2. LIJEČNIČKI PREGLED

U ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili u specijalističkoj ordinaciji medicine rada privatne prakse kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitara.

Na liječnički pregled potrebno je donijeti:

 • zdravstvenu iskaznicu
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (podići kod liječnika opće prakse)

3. IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARA/ČUVARA

Zahtjev za izobrazbu osoba podnosi Učilištu, nakon što od nadležne policijske uprave dobije Zaključak (obavijest da ispunjava ostale uvjete koji su prema Zakonu potrebni za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite).

Program za zaštitare sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela (100 sati), a za čuvare samo od teorijskog dijela (40 sati).

Praktični dio nastave izvodi se u prostorijama strelišta i športskoj dvorani.

UPIS NA IZOBRAZBU – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • svjedodžba o završenoj srednjoj školi
 • rodni list
 • domovnica
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • dopuštenje nadležne policijske uprave za obavljanje poslova privatne zaštite

4. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Ispit za zaštitara i čuvara provodi ispitno povjerenstvo Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon savladanog programa izobrazbe polaže se stručni ispit. Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova na obrascu Z-4 uz koji je još potrebno priložiti i:

 • Potvrdu ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (kopija)
 • Zaključak o ispunjavanju zakonskih uvjeta (kopija)
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820 kuna (za zaštitara), odnosno 580 kuna (za čuvara)

Obavijest o polaganju stručnog ispita kandidatu se šalje poštom na kućnu adresu sa točnim datumom i vremenom polaganja.

Polaznik koji položi praktični dio ispita stječe uvjete za pristupanje teorijskom dijelu ispita.

5. IZDAVANJE RJEŠENJA

Nakon položenog stručnog ispita potrebno je u policijskoj upravi podići svjedodžbu te pokrenuti postupak za izdavanje Rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite. Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 te je potrebno priložiti i:

 • kopiju svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original)
 • dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 700,00kn za zaštitara, odnosno 490,00kn za čuvara (u slučaju da podnositelj zahtjeva nije oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)

Po primitku Rješenja kandidat može stupiti u radni odnos sa zaštitarskom tvrtkom

6. IZRADA ZAŠTITARSKE/ČUVARSKE ISKAZNICE

Za izradu zaštitarske/čuvarske iskaznice potrebno je Inspekciji zaštitarskih i detektivskih poslova na popunjenom Z-2 obrascu priložiti i:

 • kopija ugovora o radu (original na uvid)
 • kopija prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • kopija prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • dokaz o uplati sredstava za izradu iskaznice u visini od 50,00kn
 • jedna fotografija veličine 30x35mm
 • upravna pristojba u državnim biljezima od 20kn (u slučaju da podnositelj zahtjeva nije oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)